Az életmódváltás testi és szellemi blokkjai

Az előző cikkemben arról írtam, hogy a manapság annyira divatos életmódváltás kifejezés bizony sokkal többet takar, mint amire elsőre gondolnánk. A sokszor az életmódváltással egyenértékűnek tekintett fizikai dimenzió – mint például a testmozgás és az étkezés – mellett, másik két dimenzióban is érdemes gondolkodni. Akkor legalábbis mindenképpen, ha a teljes életünket, teljes életmódunkat szeretnénk megváltoztatni, méghozzá olyan…

Dimensions of the real lifestyle change

When the term ‘lifestyle change’ is mentioned, many people immediately think of exercising, diet and the suffering that comes with it. It is a very fashionable term these days, but the full picture is much more nuanced than that. As the exercising and dieting are just two of the elements of one single dimension of…

A valódi életmódváltás dimenziói

Amikor megemlítésre kerül az életmódváltás kifejezés, sokan rögtön a testmozgásra, az étkezésre és az ezekkel járó megvonásokra, szenvedésekre gondolnak. Nagyon divatos manapság már ez a kifejezés, de a teljes kép ennél azért sokkal árnyaltabb. Hiszen ez a testmozgás-étkezés első gondolat csupán az életmódváltás egyetlen dimenziójának néhány elemét képezi. Gondoljunk csak bele: az ember maga sem…

Reconnecting to the outside world – after winter and Covid – 2nd part

In the first part of my article, I talked about stepping out into the sunny, energising spring and summer again. Moving from dark to light, from winter to summer, can also feel overwhelming. Because there is a big change coming again. But what if there are additional unexpected obstacles?   Lack of connection Not being…

Újrakapcsolódás a külvilághoz – a tél és a Covid után – 2. rész

Cikkem első részében arról volt szó, hogy milyen újra kilépni a napsütötte, pörgős, kapcsolódós tavaszba és nyárba. A sötétből a világosba, a télből a nyárba való közeledéssel szintén érezhetjük magunkat lehangolva. Hiszen megint nagy váltás következik. Ám mi van akkor, ha pluszban még nem várt akadályok jelentkeznek? A kapcsolódás hiánya Az is egy jele lehet a bezártságba…

Újrakapcsolódás a külvilághoz – a tél és a Covid után – 1. rész

Mi, akik négy évszakban élünk, azt évről évre megtapasztaljuk, hogy milyen a nyárból belépni a sötét és borongós, elvonulós őszbe/télbe, majd onnan újra kilépni a napsütötte, pörgős, kapcsolódós tavaszba és nyárba. Viszonylag könnyen érezhető a télbe lépéskor, hogy alábbhagy a világ – és ezzel párhuzamosan talán az emberek – energiája is. Az ebben az időszakban…

Is the agressive man the “real man”? – 2nd part

In the first part of the article, I wrote about what can be behind a man’s aggressive behavior and why they may feel that this is the best way to resolve certain conflicts, to assert their interests, to protect their loved ones. Now, we will continue this topic by looking at whether aggressive men are…

Az agresszív férfi lenne az “igazi férfi”? – 2. rész

A cikk első részében arról írtam, hogy mi lehet annak hátterében, ha egy férfi agresszívan viselkedik és miért érezhetik azt, hogy bizonyos konfliktusok megoldására, érdekük érvényesítésére, szeretteik megvédésére ez a legjobb módszer. A következőkben pedig e téma folytatásaként nézzük meg, hogy valóban az agresszív férfi jelenti-e az „igazi férfit” és milyen korábbi megélések vezetnek oda, hogy egy…

Is the aggressive man the “real man”?

I believe many of you have heard about what happened between Will Smith and Chris Rock at the 2022 Oscar Gala. For those of you who haven’t, I’ll start with a brief summary. Chris Rock was presenting an Oscar award in one of the categories at the gala when, as a stand-up comedian, he made…

Az agresszív férfi lenne az „igazi férfi”?

Azt gondolom, hogy sokakhoz eljutott már a hír, hogy mi történt a 2022-es Oscar gálán Will Smith és Chris Rock között. Akihez esetleg még nem, azoknak először is röviden összefoglalnám a dolgot.  Chris Rock a gálán adott át éppen egyik kategóriában Oscar díjat, amikor is stand-up komikusként a beszéde közben abból csinált poént, hogy Jada…

A Rossz mellett mindig megjelenik a Jó is – a személyes megélésem segítőként az ukrajnai menekülthullámban

Teljes őrület, ami a szomszédban történik. Civil emberek esnek a háború áldozatául, nők, gyerekek és idősek milliói indultak el kifelé Ukrajnából. Közülük sokan Magyarországra érkeznek. Bevallom, engem személy szerint rémület fogott el, amikor elért hozzám a háború híre. Aztán a híreket olvasva láttam, hogy milyen hamar akcióba lendültek a segélyszervezetek, civilek és segítők. Sokáig csak…

Women only ever want the bad guys… – 2nd part

In the first part of the article, you could read about what a Good Guy in the good sense is and how to spot men who look like one but actually aren’t. I also wrote about the characteristics of a Bad Guy and what his main behavior mechanism is. Now I write about what kind…

A nőknek mindig csak a rosszfiúk kellenek… – 2. rész

A cikk első részében arról olvashattatok, hogy milyen egy jó értelemben vett Jófiú és miről lehet felismerni azokat a férfiakat, akik csak annak tűnnek, de valójában nem azok. Írtam arról is, hogy az én olvasatomban milyen jellemzőkkel bír egy Rosszfiú és mi a legfőbb működésmódja. Most arról lesz szó, hogy milyen nők választják párjuknak a Rosszfiúkat, illetve…

Women only ever want the bad guys… – or maybe not?

I’ve heard men say that before, as a complaint. Obviously from men, who felt they did not belong in that category. They were nice and kind men instead. And they complained that women didn’t appreciate their kindness.  Because women want someone – they think – who is a Bad Guy, who is rude to them,…

A nőknek mindig csak a rosszfiúk kellenek… – vagy mégsem?

Hallottam már ezt a mondatot férfiaktól, panaszként. Nyilvánvalóan olyanoktól, akik nem ebbe a kategóriába tartozónak érezték magukat. Ők inkább kedvesek és aranyosak voltak. Közben pedig arról panaszkodtak, hogy a nők ezt nem értékelik.  Mert a nőknek az kell – szerintük – aki rosszfiú, aki bunkó velük, aki semmibe veszi őket. Hallottam már ezt a mondatot…

The fear of spending time alone – 2nd part

In the first part of the article I wrote about how to identify people who are afraid of spending time alone, where their fear comes from and how they can behave in a relationship. Now you can read about how the partner of such a person might react to this within a relationship, what the…

Félelem az egyedül töltött időtől – 2. rész

A cikk első részében arról írtam, hogy hogyan lehet felismerni azokat az embereket, akik félnek az egyedül töltött időtől, honnan ered ez a félelmük és milyen viselkedések tapasztalhatóak meg ilyen esetben párkapcsolaton belül. Most pedig arról olvashattok, hogy az ilyen ember párja hogyan reagálhat erre egy párkapcsolaton belül, milyen baráti dinamika jellemző ezekre az emberekre, szülőként milyen…

The fear of spending time alone

It can often be observed that some adults have the fear of spending time alone. They can even be terrified of it. And now I don’t mean that they are afraid of retreating for weeks, with no human contact, being isolated from the outside world. But I mean completely everyday things, like spending half a…

Félelem az egyedül töltött időtől

Sokszor látni azt a viselkedést felnőtt embereknél, hogy félnek egyedül tölteni időt. Sőt, egyenesen akár retteghetnek is tőle. Itt most nem arra gondolok, hogy valaki fél elvonulni hetekre nem érintkezni emberekkel, teljesen elszigetelten a világtól. Hanem olyan teljesen hétköznapi dolgokra, mint egy délelőttöt egyedül tölteni otthon, alkalmasint egyedül élni, egyedül menni bevásárolni és társai. Ez…

The King of Flirting – 2nd part

In the first part of the article I wrote about how you can recognize the Kings of Flirting and what typical female reactions can happen to this type of behavior. I also wrote about what motivates these men to behave such way – so that we can understand what is in the background of these…

A Flörtkirály – 2. rész

A cikk első részében arról írtam, hogy miről lehet felismerni a Flörtkirályokat és erre a viselkedésre milyen tipikus női reakciók szoktak érkezni. Arról is írtam, hogy mi motiválja ezeket a férfiakat ilyen viselkedésre – csak hogy értsük, mi van a hátterében az ilyen helyzeteknek.  Itt, a cikk második részében, pedig az következik, hogy mit tehet valaki, aki…

The King of Flirting

I have already written in previous articles about those different negative behaviors of men that I have encountered with. Such were the ‘floater’, the appearing-disappearing, the chat-master, the extreme narcissistic or the ‘anxious monologist’ man. I also wrote about a good example in order to avoid always being negative. Now, however, I write about a…

A Flörtkirály

Korábbi cikkeimben írtam már olyan különböző negatív férfi viselkedésmintákról, amelyekbe én botlottam bele. Ilyen volt a “lebegtetős”, a feltűnő-eltűnő, a chat-bajnok, az extrém nárcisztikus, vagy a szorongó monologista férfi. Persze azért hoztam jó példát is, hogy ne mindig csak negatívkodjunk. Most azonban, újra egy kevésbé pozitív példáról szeretnék írni. Őt úgy neveztem el, hogy a Flörtkirály. Még mielőtt belekezdenék abba, hogy ki is…

Holidays with an Extreme Narcissist – 2nd part, the solution options

In the first part of the article I wrote about the driving forces of the extreme narcissistic person’s behavior and also about what basic causes are present deep in their souls – as awareness and understanding is already half of the battle, as I have already written that before. I wrote about some examples of…

Karácsony egy extrém nárcisztikussal – 2. rész, “elszenvedő” félként a megoldási lehetőségek

A cikk első felében arról írtam, hogy mi az extrém nárcisztikus emberek viselkedésének mozgatórugója és milyen alapvető okok rejlenek ennek mélyén, az ő lelkükben – hiszen a megértés már fél siker, ahogy írtam korábban is. Felsoroltam néhány olyan negatív szituáció példát is, ami az ünnepek alatt fokozottan előkerülhet, hiszen több napig lehetünk folyamatosan „összezárva” ilyen emberekkel.  Az…

Holidays with an Extreme Narcissist – 1st part

If one lives together with an extreme narcissistic person, life is not easy in general. However, when such a period of time comes, when you are spending a lot of time, even several days continuously with this given person, it can be especially burdensome for the “suffering” one. This time of the year comes now,…

Karácsony egy extrém nárcisztikussal – 1. rész

Ha valaki egy extrém nárcisztikus emberrel él együtt, az élet alapvetően nem egyszerű. Amikor viszont egy olyan időszak következik, amikor hosszabb időre, (szinte) folyamatosan “össze vannak zárva” az adott személlyel, akkor az különösen megterhelő lehet az elszenvedő fél számára. Ilyen időszak ez a mostani is, hiszen közeleg a karácsony. Akár a párunk legyen a nárcisztikus…

Középiskolások, pályaválasztás és a HiSchool

Néhány hónappal ezelőtt botlottam bele egy fantasztikus kezdeményezésbe. Úgy hívják őket, hogy HiSchool, a két fantasztikus ötletgazda pedig Kovács Angelika és Lendvai Viktor, alapítók. A HiSchool az ország összes középiskolájának tanulója számára ajánl coachingot, pályaválasztási fesztivált, tréningeket. Mindezeket önkéntes alapon szerveződő szakemberekkel, az iskolák és a diákok számára teljesen ingyenesen. Angi és Viktor így akarnak segíteni…

Mérgező szülők – 2. rész

A cikk második részében tovább boncolgatom a toxikus otthoni környezet témáját, lássuk, melyek azok a működések, amelyekkel megsebzik gyermekeiket a mérgező szülők. Következzenek újabb tipikus mondatok és a sérülések, melyeket ezekkel okoznak. Én itt és most, azon ismérvekre fogok fókuszálni, amelyeket lehet, hogy trükkösebb dolog észrevenni, mégpedig a pszichológiai-érzelmi bántalmazás kategórián belül. Van jó pár…

Mérgező szülők – tipikus mondataik és a sérülések, melyeket ezekkel okoznak – 1. rész

Először is, nagyon fontos leszögezni a következőt: nincs olyan ember, aki szánt szándékkal rossz szülő akarna lenni. Azonban sajnos vannak olyanok, akik mérgező szülővé válnak. És még csak észre sem veszik. Folyamatosan futtatják az egészségtelen működésmódjukat a gyermekeikkel szemben, miközben azon gondolkodnak, hogy mi a baj a gyerekekkel… Hiszen a probléma csak a gyerekkel lehet,…

Toxic parents – Their typical sentences and the damange they cause

First and foremost, very important: no one brings their children into this world with the intent of being bad parents to them. However, there are unfortunately parents, who become toxic to their children. And they don’t even notice it. They just keep going on with this very unhealthy behavior towards their children and wonder, what…

A Kedveskedő szindróma: jelek, hátrányok és a gyógyulási folyamat

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismertek Kedveskedő embereket. Ők azok, akik mindig a kedvedben akarnak járni, mindig mindent úgy akarnak csinálni, hogy neked jó legyen. Ők azok, akikkel gyakorlatilag soha nem kerülsz konfliktusba. Hiszen ők mindig egyetértenek veled és úgy viselkednek, hogy az a számodra lehető legjobb legyen. Bár a „fogadói” oldalon ez egy nagyon…

Kik a Férfi-gyermekek és mi a jele annak, ha te is az vagy?

A tény, hogy valaki fiúnak születik, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy Férfi lesz belőle, amikor felnő. Sok férfit látok, akik Férfi-gyermekként viselkednek, pedig már felnőttek. Amikor ezek a Férfi-gyermekek párkapcsolatban vannak, annak igazán egyedi mintája van, mind a férfi, mind pedig a nő oldalát tekintve. Mondanom sem kell, hogy ez a minta és egy…

What is a Man-child & how to tell if you are one

Being born as a male doesn’t necessarily mean that the person becomes a Man, when he grows up. There are many men I see, who are acting as a man-child, even though they are already grown-up. When these man-children are in a relationship, it has a really unique pattern, both for the man and for…

Karrierváltó cikkek listája

Mivel magam is karrierváltó vagyok, örömmel látom azt, hogy milyen sokan mások is veszik a bátorságot és nagyot fordítanak az életükön. Kilépnek a biztos alkalmazotti munkájukból – mivel érzik, hogy az már nem motiválja őket tovább – és létrehoznak valamit, ami a szívük valódi vágya. Teljesen új területen kezdenek el dolgozni, létrehozzák a saját vállalkozásukat….

Career change articles’ compilation

Myself as well being a person who changed her career, I am happy to see that many others dare to be brave and make a big change in their lives. They quit their stable employee jobs – as they feel that it doesn’t motivate them any more – and create something, that is their hearts’…

Mérgező nők: hogyan ismerjük fel őket és mit lehet tenni ilyen esetekben

Ha a zaklatásról és bántalmazó magatartásról van szó felnőttek között, a példák és történetek legtöbbször férfiakról szólnak. Ez azonban egyáltalán nem a teljes kép. A nők is bántalmazhatnak és zaklathatnak férfiakat – ezt magam is láttam. Tény, hogy ilyen felállásban is megtörténnek ezek a dolgok, megtapasztaltam ezt néhány férfi coaching ügyfelemnél is. Két történet jut…

Toxic women: how to recognize them & what to do about it

When it comes to harassment and abusive behavior between adults, most of the time the examples and stories are about men. However, this is absolutely not the full picture. Women can also be abusive and harass men –  I have seen this myself. It is a fact, that it happens from this angle as well;…

3 tipp az igazán jó online társkereső profilhoz

Az online társkereső alkalmazások használata során sok érdekes profillal találkoztam. Láttam olyanokat, amelyekről nem igazán értettem, minek is léteznek egyáltalán. Láttam néhány olyat is, amelyek szuperek voltak és felkeltették az érdeklődésemet – de őszintén szólva ebből jóval kevesebb volt. Első lépésként az kell eldöntened, hogy mire is akarod használni a társkereső appot. Nagy különbség van…

3 do’s and don’ts of creating a great online dating profile

Using the online dating apps I have encountered many interesting profiles. I have seen some that I couldn’t really understand why they existed at all. I have also seen some that were great and caught my attention – but these were the minorities, to be honest. It all starts by deciding what your aim is…

A “Szorongó Monologista” – 7 tanulság a legutóbbi (nagyon) rossz randimból, ami minden férfinak hasznos lehet

A minap újra randira mentem, ami végül érdekes élmény volt … Újra. A találkozás során olyan dolgokat sikerült látnom, amilyeneket eddig még nem tapasztaltam; olyanokat, amelyekről hasznosnak tartom írni nektek, Uraim. Ezzel is szeretnék nektek segíteni abban, hogy ti már ne kövessétek el ugyanezeket a hibákat, amikor randiztok valakivel. Hogy milyen is volt a randim…

Az 5 legnagyobb férfi randi bukás – női szemszögből

Az ismerkedés örökzöld téma – mind a férfiak, mind a nők számára. Amikor két ember először találkozik, csak egy esély van az első benyomás kialakítására. Ezért egyes találkozások az első alkalom után nem is folytatódnak (annak ellenére, hogy néha pedig érdemes lenne egy második esélyt is adni). Én személy szerint már több ilyen randin jártam,…

Top 5 epic dating fails of men – from a female perspective

Dating is an evergreen topic – both for men and women. When two people meet for the first time, there is only one chance for a first impression. This is why some encounters don’t even go further than the first occasion (even though it would sometimes be worth giving it a second chance). I personally have…

Élet egy nárcisztikussal? A mérgező kapcsolat jelei

Sokan (sajnos túl sokan) élnek párkapcsolatban nárcisztikus emberrel. Férfiak és nők is – mivel ez az egyik olyan dolog, amely nem attól függ, hogy XX vagy XY kromoszómád van-e. Coachként sok férfit és nőt látok szenvedni nárcisztikus pár mellett. Ez a szenvedés pedig brutális lehet. Tönkre teheti az önbizalmadat, önértékelésedet, el tudja hitetni veled, hogy rossz…

Are you living with a narcissist? Signs of this toxic relationship

Many people (unfortunately too many) live in relationship with a narcissistic person. Men and women likewise – as this is one of those things which doesn’t depend on whether you have XX or XY chromosomes. In my coaching practice I see many men and women struggling beside a narcissistic partner. And this struggle can be brutal….

Coaching anywhere articles’ compilation

When it comes to coaching, we could believe that it only means the well-known business or life coaching. However, it can be used so much more broadly in many other areas as well. Coaching can be used together with language teaching and arts, complementing physical workouts, during astrological analysis. Coaching helps us a lot to…

Coaching bárhol cikklista

A coachingról hihetnénk azt, hogy csak a jól ismert munkahelyi üzleti coachingot, vagy a life coachingot jelenti. Azonban az alkalmazási lehetőségek ennél sokkal szélesebb körűek. A coaching technikát lehet alkalmazni nyelvtanítással és akár művészettel összekötve, fizikai edzés kiegészítéseként, asztrológiai elemzés közben. A coaching nagyon sokat segít, hogy kívüről lássunk rá a dolgainkra, amiben akár még…

„Ha szeretnél, akkor tudnád, hogy…„ – A tipikus női mondat

Uraim, találkoztatok már ezzel a mondattal, mondta már ezt nektek valaha a párotok? Biztos vagyok benne, hogy sokatok számára nem ismeretlen a dolog. És mit tudtál kezdeni ezzel a mondattal? Hogyan reagáltál? Mit mondtál vagy tettél? Mit gondoltál? Azt gondoltad, hogy ha szereted, akkor valóban tudnod kellene, hogy … például egy narancslevet szeretne, vagy inkább…

Change and improvement articles’ compilation

Our whole life is about learning, change, self-improvement. Even if we don’t notice it at every moment, that’s still the case. It happens that we are consciously working on a topic, and sometimes it is ’being worked out’ in the background. Sometimes we cross the river of change easily, but sometimes we struggle with it….

Változás és fejlődés cikklista

Egész életünk a tanulásról, változásról, fejlődésről szól. Még ha nem is vesszük észre minden pillanatban, ez akkor is így van. Van, hogy tudatosan dolgozunk egy lelki témakörön, van, hogy az a háttérben „dolgozódik ki”. Előfordul, hogy könnyedén átlépünk a változás folyóján, de van, hogy nagyon megküzdünk vele. Hasznos dolog látni, hogy életünk mely területén van…

Blocking behaviour mechanisms of the relationships

Relationship is an important topic in the lives of most people. Either because they are in one, or because they are not. A relationship, or the lack of one, reveals a lot about a person’s soul. Many suffer – either next to their partner or because they can’t find him. There are many thoughts and…

Párkapcsolati blokkoló működésmódok

A párkapcsolat a legtöbb ember életében fontos témakör. Ha nincs akkor azért, ha pedig van, akkor azért. A párkapcsolat, vagy annak hiánya, sokat elárul az adott ember lelkéről. Sokan szenvednek – vagy a párjuk mellett, vagy pedig amiatt, hogy nem találják őt. Sok olyan működésmód és buktató létezik, ami megakadályozza azt, hogy egy beteljesült, egyenlőségen,…

The types of motivation and their importance

No matter whether we are talking about just work or life in general, motivation plays a key role in advancing in any areas, in improving ourselves and also in feeling happy and content of what we do on a regular basis. There is life without motivation, but I would say it is more like sitting…

Self-confidence and emotions articles’ compilation

It would be so good to live in a world where everyone has their self-confidence at the maximum of the healthy level, where everyone is aware of their emotions, feelings and can communicate and manage them properly. Everyone’s lives would be much easier. In reality, however, this is not the case. Many people are unaware…

Önbizalom és érzelmek cikklista

Olyan jó lenne egy olyan világban élni, ahol mindenkinek az egészséges szint maximumán van az önbizalma, tisztában van az érzelmeivel, érzéseivel és ezeket a megfelelő módon kommunikálni és kezelni is tudja. Sokkal könnyebb lenne mindenki élete. A valóságban sajnos azonban nem ez van. Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy mennyit érnek valójában, túlságosan lefelé, vagy éppen…

“A nők csak pénzt akarnak …” Igaz ez a megbélyegzés?

Gyakran hallom, ahogyan férfiak ezt a mondatot mondják. Hogy a körülöttük lévő nők csak pénzt akarnak és hogy ezek a nők nem törődnek mással. Még akkor sem, ha a férfi öreg, csúnya, megkérdőjelezhető a személyisége, becsületessége, vagy bármi más. A férfiak gyakran azt gondolják, hogy ha a nők pénzt látnak, az minden mást felülír. Azok…

“Women only want money…” Is the stigma true?

I often hear men saying this sentence. That women around them only want money and that these women don’t care about anything else. Not even if the man is old, ugly, has a questionable personality, lack of integrity or whatever. Men often think that if women see money, it overrules everything else. Those men who…

Narcissism and controlling people articles’ compilation

In all areas of our lives, we can meet people who make things difficult for us. There may be people in our family, at work, in our circle of friends with whom we are constantly in conflict. As everything happens for a reason, these situations are no exceptions either – you have to learn from…

Nárcizmus és kontrolláló emberek cikkeim listája

Az életünk minden területén találkozhatunk olyan emberekkel, akik megnehezítik a dolgunkat. A családunkban, munkahelyünkön, baráti körünkben is akadhatnak olyan személyek, akikkel folyamatosan konfliktusban állunk. Mivel minden okkal történik, ezek a helyzetek sem kivételek – tanulni kell belőlük. Hogy mit? Például, hogy hogyan álljunk ki magunkért, hogyan mondjunk nemet, hogyan húzzuk meg a személyes határainkat, hogyan…

The women’s coach perspective – my introduction on Menprovement

Dear Gentlemen, It is my pleasure to ‘meet’ you all here. It is great to see that on this platform you are all dedicated to your self-improvement and development. I truly believe that it is something we all need to strive for. To develop ourselves. To understand ourselves and the people around us better. This…

Még mindig nem hiszem el, hogy ilyen jó helyen vagyok a szakmámban – beszélgetés Simon Teóval a karrierváltásáról

Simon Teodóra karrierváltása és valódi hivatásának megtalálása egy minden szempontból inspiráló történet. Vonyarcvashegyről, a Balaton mellől indult, majd néhány kitérő után mégis ide ért vissza. Azonban senkit ne tévesszen meg, hogy Teó egy 2200 fős településen él. Valódi hivatása az esküvőfotózás, elsősorban külföldön; vagy ha itthon, akkor is külföldi pároknak. Fotóinak fantasztikus és egyedi hangulata…

My relationship articles’ compilation

Being in a relationship mostly comes with work – in one way or another. The two people need to work on their own selves, on their connection to each other, on the continuous improvement of their relationship. This can sometimes unfortunately mean struggles as well and people can feel helpless about what is happening and…

Párkapcsolati cikkeim listája

Párkapcsolatban lenni többnyire feladattal jár – vagy így, vagy úgy. A pár mindkét tagja dolgozik saját magán, kettejük kapcsolódásán és a párkapcsolatuk folyamatos fejlődésén. Ez néha sajnos gyötrelmeket is jelent; a pár pedig tehetetlennek érezheti magát azzal kapcsolatban, hogy mi is történik velük és mit lehet ezzel kezdeni. Segítve azokat, akik szeretnék megérteni a nehéz…

My dating articles’ compilation

Dating and writings about it is an important topic for all those who are looking for their partner. However, articles about dating can still be interesting for those as well who are actually in a relationship, just so that they can see what is happening ‘out there’ 🙂 Thinking about this, I created a compilation…

Randizós cikkeim listája

A randizás és az erről szóló írások fontos témakör azoknak, akik a párjukat keresik. A randizásról szóló cikkek azonban azoknak is érdekesek lehetnek, akik párkapcsolatban vannak, már csak azért is, hogy lássák, mi történik “odakint” 🙂 Erre gondolva, listába szedtem azokat a cikkeimet, amiket ezidáig a randizásról írtam. Remélem, hogy tetszenek majd nektek és tanultok…

If the past pulls you back

We carry so much pain with us. The weight of difficult situations we have experienced in the past, the mental and emotional injuries we have suffered, and the events destroying our hearts are on our shoulders. And we are just moving forward on our way, not even noticing that it’s getting harder and harder to…

Ha visszahúz a múlt

Olyan sok fájdalmat cipelünk magunkkal. Múltban megélt nehéz helyzetek, elszenvedett lelki sérülések, szívünkbe maró események súlya nehezedik a vállunkra. Mi pedig csak menetelünk előre az utunkon, észre sem véve, hogy lépésről-lépésre egyre nehezebb haladnunk. Már annyira hozzászoktunk a sok plusz teherhez, hogy fel sem tűnik mennyire akadályoz minket. A régi nehéz helyzetek helyett keresgéljük a „kiskapukat”,…

A „…de mit gondolnak majd mások” csapdája

Sokaknak vágya olyan életet élni, ahol harmónia van, békesség, nincsenek konfliktusok és mindenki szeretettel gondol mindenkire. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon érthető vágy bárki részéről, hiszen amikor ezeknek az ellentéte válik valóra, az nagy negatív hatással lehet a hétköznapjaira. Sokszor viszont azt látom, hogy az egyének úgy szeretnék ezt a vágyott állapotot elérni, hogy…

The trap of “… but what will others think”

Many have a desire to live a life where there is harmony and peace, there are no conflicts and everyone loves everyone. I think this is a very understandable desire of anyone, because when the opposite of these becomes real, it can have a big negative impact on the everyday life. Many times, however, I…

Hogyan lesz valaki kommunikációs szakemberből pékné? – beszélgetés Major Zsófival a karrierváltásáról

Major Zsófi nemzetközi kommunikáció szakon végzett, a főiskola utáni 5 évben pedig Londonban dolgozott egy banknál pénzügyi területen majd kint céget váltva vállalati kommunikáció területen. Ezután visszatért Magyarországra, ahol egy PR ügynökségnél tapasztalta meg ügynökségi oldalról is a kommunikációs feladatokat, majd Barcelonába költözött és ott folytatta hasonló munkakörben. Spanyolországból hazatérve nonprofit cégnél munkálkodott és ezután…

Coaching a világ körül – a HCT megérkezett az USA-ba

Az elmúlt években szerencsém volt együtt dolgozni a világ különböző részein élő emberekkel. A Covid előtti időkben készségfejlesztő tréningeket tartottam Európa számos országában, eljutottam Szingapúrba és Mianmarba (Burmába) is, amivel ázsiai tapasztalatokra tehettem szert. Lehetőségem volt tréninget tartani Kenyában, ami életem első afrikai élménye volt. Azokban az időkben fantasztikus dolog volt, hogy ilyen messzi helyekre…

Coaching around the world – HCT has arrived to the USA

In the past years I have been lucky enough to work with people from all over the world. In the pre-Covid times I have delivered soft skills trainings in various countries of Europe, I could travel to Singapore and Myanmar to do the same with Asian audiences. I had the chance to be part of…

As a grown-up becoming an Adult

Every child grows up once. This is an unmistakable fact. The other question, however, is whether the grown-up child will actually become an Adult in the coming years of their life, or if they will remain in the so-called Child state. This is a much more delicate topic, and many adults in this situation often…

Fel-nőttként Felnőtté válni

Minden gyerek felnő egyszer. Ez egy meghamisíthatatlan tény. Az viszont már más kérdés, hogy a fel-nőtt gyerek vajon valóban Felnőtt lesz-e az életének következő éveiben, vagy pedig megmarad az úgynevezett Gyerek énállapotban. Ez már egy jóval fogósabb kérdés, amit sokszor az ebben a helyzetben lévő fel-nőtt emberek észre sem vesznek, hogy rájuk is vonatkozik. Nem…

A csajozás tuti(?) tippjei női és coach szemmel

A minap láttam egy spanyol filmet, amiben felnőtt férfiakat tanítottak csajozási technikákra. Önmagában ez a téma nem újdonság, volt már erről amerikai film is, nem is egy. Viszont miközben néztem ezt a filmet, eszembe jutott, hogy nemcsak a mozivásznon lehet ilyesmivel találkozni. Vannak ilyen csoportosulások, tanfolyamok, még itthon Magyarországon is. Sok évvel ezelőtt futottam bele…

Aki megálmodta a hazai első kutya-wellness parkot – beszélgetés Pochanics Szilvivel a karrierváltásáról

15 év alkalmazotti viszony után megvalósítani valamit, amiről már régen álmodtál, fantasztikus érzés lehet. Pochanics Szilvi ebbe vágott bele. Otthagyta a biztos munkáját, hogy valami olyat alkosson meg, ami még nincs. Ez így nagyon utópisztikusan hangzik, de azért nem mindig könnyű az álom beteljesüléséhez vezető út – pláne, ha a Covid egy suhintással vágja keresztül…

Will this year not even end next year?

Honestly, it really seems it will not. Or at least not immediately. It is needless to say that the year 2020 brought many challenges for everyone. None of us were preparing for this, that’s for sure. We have experienced something that came out of the blue. If we only deal with the mental health side…

Hát ennek az évnek még jövőre sem lesz vége?

Őszintén, nagyon úgy tűnik, hogy nem. Legalábbis nem azonnal. Azt mondani sem kell, hogy a 2020-as év rengeteg kihívást tartogatott mindenki számára. Nem erre készült egyikőnk sem, az tuti. Valami olyat éltünk meg, ami meglepetésként ért mindenkit. Ha most csak a lelki oldalával foglalkozunk ennek az évnek, akkor is hihetetlen mennyiségű teher nehezedett ránk. Kénytelenek…

A kitartásom az, ami még előre visz – beszélgetés Kónya Hajnival a karrierváltásáról

Egy kisgyerek mellett egy 180 fokos fordulattal teljesen más pályára állni? Igen, ilyet is lehet! Kónya Hajnalka így kezdett hozzá a lakberendezési vállalkozásához. Persze mindezt megelőzte több tanfolyam, felkészülés, célkitűzés. Mivel a lehetetlen fogalma Hajni szótárában nem szerepel, egyre biztosabban építgeti a saját álmát – és közben tervezi és valósítja meg a mások által megálmodott…

Fontos, hogy el tudjuk engedni a félelmeinket – beszélgetés Serényi Zolival a karrierváltásáról

Eddigi életem egyik legnagyobb lépése a karrierváltásom volt. Amikor magam mögött hagyva a biztos multis vezetői állásomat úgy döntöttem, hogy főállásban is coach és tréner leszek. A nagy álmokkal és nagy váltásokkal azonban nem vagyok egyedül. Az utóbbi időben sokan döntöttek hasonlóképpen. Serényi Zoli történetét hoztam el nektek egy beszélgetés formájában. Zolival a barátságunk hosszú…

Randi a Covid idején – avagy a feltűnő-eltűnő férfi

Már maga ez az egész 2020-as év is kihívás, ami a normál életvitelt illeti. Ha ehhez még hozzáadjuk azt, hogy közben valaki a párját is meg szeretné találni, hát közel sincs egyszerű dolgunk. Így vagyok ezzel én magam is. Most, hogy újra bezárt a világ – ebben az évben már másodszor -, szerintem külön átgondolást…

There you go Gentlemen, it can be done well!

What exactly? Dating and getting to know someone. I have written various articles recently in which I told you about how it is possible to destroy a date, the process of getting to know someone. Let it be a simple chat discussion, an extreme narcissistic dating partner or a ‘floating’ psychological game. Fortunately, this is…

Tessék Uraim, lehet ezt jól is csinálni!

Hogy mit? Hát a randizást, ismerkedést. Az utóbbi időben számos olyan cikket írtam, amiben arról meséltem, hogy milyen válogatott módszerekkel lehet elrontani egy randit, egy ismerkedést. Legyen szó egy szimpla chatelésről, extrém nárcisztikus randipartnerről vagy „lebegtetős” játszmáról. Szerencsére azonban ez nem a teljes kép. Igenis van jó példa, léteznek még kedves, normális, figyelmes férfiak. Egy ilyen férfival pedig szerencsém…

A “lebegtetés” játszmája egy randipartnerem példáján keresztül

A szakirodalomban hívják ezt “húzd meg-ereszd meg” játszmának is, én a saját szótáramban a lebegtetés fogalmát használom az ilyen helyzetekre. De milyenek is ezek a helyzetek? Amikor a férfi bedob egy ötletet, valami olyat, amiről tudja, hogy a nőnek igazán kedvére való lenne. De aztán mégsem lesz belőle semmi. Ezt hívom én lebegtetésnek. Belebegteti, hogy…

Experiencing a real-life abusive relationship – Anna’s story

In one of my previous articles I have already written about how it is to live in a psychologically abusive relationship, how important it is to realise the situation the earliest possible and for the “victim” the stand up for herself. Below, I would like to share with you Anna’s story, who lived in such…

Egy valós bántalmazó párkapcsolat megélése – Anna története

Egy korábbi cikkemben már írtam arról, hogy milyen egy pszichológiailag bántalmazó párkapcsolatban élni, mennyire fontos a lehető leghamarabb felismerni a szituációt és az „áldozatnak” elkezdeni kiállni magáért. A lentiekben Anna történetét szeretném megosztani veletek, aki több évig élt egy ilyen kapcsolatban. Hogyan kezdődött, mik voltak a jelek és hogyan lépett ki ebből a helyzetből? A vele készült…

Megtörtént, tanulságos chat beszélgetés…

Egy rövid, de annál tanulságosabb chat beszélgetésemet osztom meg most veletek. Tegye fel a kezét, akinek ismerős a helyzet! “-Szia szép hölgy. -Szia, hogy s mint? -Minden jó, és nálad? -Nálam is minden szuper, köszönöm! […] Mivel foglalkozol? -Szervíztechnikus vagyok. És te? -Én coachként dolgozom. -Az jó. […] És értesz a férfiakhoz? -Coachként a lelkükhöz…

A real-life interesting chat talk…

This real life chat talk has actually been experienced by me personally. Despite being a very short conversation, it made me think… Raise your hand if you have been in a similar situation before 😉 “- Hello, Beautiful. – Hello, how are you? – All good, and you? – All is great here, thanks a…

Experiences of a Speed Dating

I have heard a lot about Speed Dating, all types of opinions. It depends on a lot of factors how a participant perceives such an occasion. The own past relationship experiences, the own openness, the own wishes, the people attending – all of these form the personal filter for the individual’s experience. Therefore, I decided…

Egy Rapidrandi élményei

Sokat hallottam már a Rapidrandiról, ilyet is, olyat is. Hogy résztvevőként ki hogyan él meg egy ilyen alkalmat, nagyon sok mindentől függ. A saját múltbeli párkapcsolati élmények, a saját nyitottság, saját elképzelések, a megjelenő emberek – mind az egyéni szűrő részeit képezik egy ilyen megélésnél. Ezért úgy döntöttem, hogy elmegyek és megnézem ezt az én…

Extreme date with an extreme narcissist

When it comes to narcissistic connections, I have seen and experienced a lot myself. However, what happened to me on a date now, surprised me even… With the gentleman we got to know each other through the internet and after a short chatting time he asked me to meet in person – I was in,…

Extrém randi egy extrém nárcisztikussal

Ami a nárcisztikus emberi kapcsolódásokat illeti, már sokat láttam, tapasztaltam magam is. Ami azonban most egy randin történt velem, az még engem is meglepett… Interneten ismerkedtünk meg a fiatalemberrel, egy rövid chatelés után hozta fel, hogy találkozzunk személyesen is – én benne voltam, puding próbája amúgy is az evés. Írogatás közben is sokat meg lehet…

Egyéjszakás kaland a Tinderrel

Sokan keresik a párjukat, de nehezen találják. A mai modern világban sok online lehetőség van a párkeresésre. Az egyik méltán leghíresebb/leghírhedtebb a Tinder. Úgy döntöttem, kutatómunkába kezdek. Regisztráltam és nézelődtem, mi újság arrafelé. Egy éjszaka kalandjának leírása következik – nem valakivel a Tinderről, hanem magával a Tinderrel. 🙂 Coachként az ügyfeleim párkapcsolati, vagy éppen párkapcsolat-nem-léti…

One-night-stand with the Tinder

Many people are looking for their partner, but they have difficulties finding them. In the today’s modern world there are many online opportunities for finding your partner. One of the most (in)famous of all is of course Tinder. I decided to do a little investigation work. I registered and looked around, what is the situation…

Psychological abuse in the relationship

If abuse is mentioned, we always think of the physical abuse. However, there is another story, which doesn’t leave visible wounds, cannot be seen by your eyes at first sight. We might think, that this one hurts less then. However, unfortunately, this is not the case. Psychological abuse can hurt the same way, can make…

Pszichológiai bántalmazás a párkapcsolatban

Ha a bántalmazás kerül szóba, mindenki a fizikai tettlegességig fajult dolgokra gondol. Van azonban egy másik történet is, ami nem hagy elsőre látható sebeket. Az gondolhatnánk, hogy akkor ez kevésbe fáj. De sajnos nem így van. A pszichológiai bántalmazás pontosan ugyanúgy tud fájni, mélyen megsebzi az embert és a megküzdés is nagyon sok idejébe és…

The me-time – a.k.a how to be yourself in the relationship?

In a happy relationship becoming one with your partner is a fantastic thing. In such a situation though, it can certainly be a challenging mission to still be yourself and not to put yourself under him or under the unity of you two. Many people actually have the fear of loosing themselves in a relationship,…

Az én-idő – avagy hogyan maradj önmagad a párkapcsolatban?

Egy boldog párkapcsolatban eggyé válni a társaddal fantasztikus dolog. Egy ilyen helyzetben pedig mégis önmagadnak maradni és nem beáldozni magadat az ő, vagy kettőtök oltárán, az minden bizonnyal feladat. Sokaknak konkrétan félelmük is az, hogy egy párkapcsolatban elveszítik önmagukat, elfelejtik kik is ők valójában, a másik nélkül. Erről érdemes beszélni. Mert ez a félelem nagyon…

5 things you can learn about yourself through your dog

Our dogs – as any other family members – can teach us many things. Through them we can get to know ourselves more deeply, as many challenges situations can occur. Those who already had a dog know exactly how important the new family member can become. They can bring a lot of joy and happiness…

5 dolog, amit a kutyádon keresztül tanulhatsz önmagadról

A kutyáink – mint bármely más családtagunk – sok mindenre taníthatnak minket. Rajtuk keresztül mélyebben megismerhetjük önmagunkat, hiszen számtalan olyan helyzet állhat elő, amikor próbára vagyunk téve. Akinek volt már kutyája, az pontosan tudja, hogy életének milyen fontos részévé válhat az új családtag. Rengeteg örömet és boldogságot hozhat az életünkbe. De azért azt is lássuk…

Az önbizalmi válság okai és a kilábalás folyamata

Látom, hogy mennyien vannak önbizalmi válságban. Hiába megvan minden kvalitásuk ahhoz, hogy egészséges szinten lehessen az önbizalmuk, mégsem így van. Kevésnek, értéktelennek, gyengének, csúnyának, tehetségtelennek érzik magukat. Bárcsak éreznék, amit mi kívülről látunk! Honnan ered ez a nagy szakadék a megélésekben? Bár mindenkinél egyéni a háttér, amiből az önbizalomhiány kialakult, coachként mégis leggyakrabban két tipikus…

Reasons of the self-confidence crisis and the recovery process

I see how many people are in self-confidence crisis. No matter how much they have all the abilities to have their self-confidence at the healthy level, it is not the case. They feel that they are not enough, that they are worthless, weak, ugly, untalented. I wish they could feel what we see from outside!…

‘Whatever I do, I cannot make my partner happy…’

Tough sentence. Difficult situation. And you are in it, day by day. You do everything, to see a smile on your partner’s face, to feel that they are satisfied. You invest extra energy in doing things that they expect, to behave the way they like it, to surround them or surprise them with things they…

“Bármit csinálok, nem tudom a páromat boldoggá tenni…”

Kemény mondat. Nehéz szituáció. Te pedig benne vagy, nap mint nap. Mindent megteszel, hogy mosolyt láss az arcán és érezd, hogy elégedett. Extra energiákat fektetsz abba, hogy azt csináld, amit Ő elvár, úgy viselkedj, ahogy az neki tetszik, olyan dolgokkal vedd körül Őt vagy lepd meg, amit szeret. Lényed teljes fókuszával azt pásztázod, hogy Neki…

Férfi szemmel: a boldog párkapcsolat nem kor kérdése

Amikor először beszélgettem Ádámmal, a harmincas évei közepén járó fiatalemberrel, akkor említette, hogy az eddigi párkapcsolataiban mindig ő volt a fiatalabb. Vajon milyen lehet férfiszemmel ilyen kapcsolatban lenni? Mit tud egy fiatalabb férfi adni a nőnek és hogyan látja ő a saját szerepét a kettejük viszonylatában? Valóban a kor számít? Többek közt ezekre az érdekes…

The relationship patterns of the movie ‘365 days’

As I realised, the movie called ‘365 days’ made a huge turbulence within the audience. I read reviews, saw that it got a rating of 3.3 out of 10 – I decided to watch this movie, if it has been so divisive. Then I got to understand everything. The storyline: an Italian mafia lead (Massimo)…

A 365 nap című film párkapcsolati elemzése

Ahogy észrevettem, nagy port kavart egy film a nézők körében, ami a 365 nap címet viseli. Olvastam véleményeket, láttam ahogy 10-ből 3,3-as értékelést ért el – úgy döntöttem, hogy ha ennyire megosztó értékelést kapott ez a film, meg kell néznem. Aztán megértettem mindent. A történet röviden: olasz maffiavezér (Massimo) elrabolja a kiszemelt nőt (Laurát), akire…

My personal story – Interview with Dóri in the Womagic Magazine

As a little girl, while playing with my Barbie dolls, I was not dreaming about becoming a coach when I grow up. For many years I was working in a completely different area, when one day it became absolutely clear for me that I needed to change. To coaching and training. But the universe didn’t…

Az én személyes történetem – Interjú Dórival a Womagic Magazinban

Kislányként nem arról álmodoztam a Barbie babáim között, hogy majd egyszer coach lesz belőlem. Hosszú évekig teljesen más területen dolgoztam, míg egyszer csak abszolút világossá vált számomra, hogy váltanom kell. Mégpedig a coaching és tréning irányba. De azért nem adták az égiek könnyen ezt a nagy váltást az életemben. A karrierváltásomról, a kihívásokról és az…

Olyan sokat bántottál, mégis miért ilyen nehéz elengednem téged?

Az elmúlt néhány hétben annyiszor botlottam ebbe a témakörbe, hogy most már tényleg muszáj róla írnom. Hölgyeim, látom azt, hogy olyan párkapcsolatokban vagyunk, ahol szenvedünk – már ha megengedjük maguknak, hogy reálisan lássuk a dolgokat. Életünk férfija minden, csak nem partner az életben. Leereszkedően beszél rólunk, vagy ha nem is beszél, de legalább így gondolkodik…

Holistic Coaching Therapy – Padla Dóri módszere

Sokan szokták kérdezni tőlem, hogy pontosan milyen módszerekkel dolgozom, amikor valaki ellátogat hozzám. Ilyenkor elkezdek mesélni azokról az eszközökről, melyek szerepelnek a listámban, amelyekkel segíteni tudok a hozzám érkezőknek. Eddig azonban nem volt egy egységes neve annak az egésznek, amit csinálok. Már csak azért sem, mert ezidáig egyáltalán nem is volt ez elnevezve. Ez egy…

Holistic Coaching Therapy – the method by Dóri Padla

Many people ask from me what methods I am exactly working with when having a session with someone. Then I start to talk about some of the options I have in my “bucket” in order to help people with their issues in their life. But so far I didn’t have any specific unique name for…

4+1 coaching helyszín, a hagyományostól a különlegesig

A mai világban már egyre inkább a köztudatba került a coaching fogalma, módszerei, ez nem is kérdéses. Egyre több ember keres fel egy coachot, ha úgy érzi, hogy elakadt valamilyen témával az életében. De tulajdonképpen hol is lehet és érdemes coaching alkalmat tartani? Számomra az a szabály, hogy nincs szabály. Coachingra bármi olyan helyszín megfelelő,…

Do you think you don’t deserve it to be good?

You are wrong, my friend. Sooo wrong. You do deserve it to be good. To be easy. To be flawless. To be painless. To be happy. You deserve it all. You deserve to be your true self! I know, I know – the circumstances are not allowing for you to have it all. But what…

Úgy gondolod, hogy neked nem lehet jó?

Rosszul gondolod, barátom. Nagggyon rosszul. Igenis megérdemled, hogy jó legyen neked. Hogy könnyűek legyenek a dolgok. Hogy simán menjen minden. Hogy boldog legyél. Megérdemled ezt mindet. Megérdemled, hogy önmagad lehess! Tudom, tudom – a körülmények nem engedik meg, hogy mindezt megkapd. De mik is a körülmények amúgy? Ami bent van, az tükröződik kint is. Úgy…

Emotional energy self-service

Some time ago, while having a chat with one of my friends, I encountered with this expression: emotional energy self-service. What does it mean for me exactly? I will tell you. For me it means those people, who give, give, give and in return…. Well, they don’t really get anything in return. They give love,…

Az érzelmi energia önkiszolgáló

Még korábban, egy barátnőmmel beszélgetve jött szembe velem ez a kifejezés: érzelmi energia önkiszolgáló. Hogy mit is jelent ez nekem pontosan? Elmesélem. Számomra ez azokat az embereket jelenti, akik adnak, adnak, adnak és cserébe…. Nos, cserébe nem sok mindent kapnak. Adnak szeretetet, odafigyelést, segítséget, energiát akár a sajátjukból is (sőt, igazából főként abból). Viszont ők…

5 ways how visualisation can help you during a coaching session

On a coaching session many techniques can be and are worth to be used, which help solving the actual topic of the coachee. Of course, it is always the personality and the issue of the client that determines the methods to be applied, however one of my favourites is the visualisation. I summarised my reasons…

5 dolog, amiben a vizualizáció a segítségedre lehet a coaching során

Egy coaching ülés alkalmával rengeteg technikát lehet és érdemes alkalmazni, amelyek segítik a kérdéses témakör feldolgozását az ügyfél számára. Természetesen mindig az ügyfél személyisége és elakadása határozza meg az éppen használandó módszereket, de nekem az egyik kedvencem mégis a vizualizáció. Hogy miért, azt a következő 5 pontban foglaltam össze nektek.   1. Az elakadásra, megbeszélendő…

Mi ez az egész változás körülöttünk?

A kérdés nagyon jó és jogos. Változik minden körülöttünk, a feje tetejére álltak a dolgok. Ami eddig volt, az most nincs, vagy legalábbis másképpen van. Amit körülöttünk eddig stabilnak gondoltunk, az most megváltozott, vagy folyamatosan változik. Ám ami kint az bent, és fordítva. Önmagunkon belül is változniuk kell a dolgoknak. Erről szól ez az egész…

What are all these changes around us?

The question is great and fair. Everything changes around us, things are upside down. Whatever was before, ceased to exist, or at least has changed a lot. Whatever we considered stable around ourselves, has changed, or has been changing continuously. However, what is outside, is inside as well and the other way around too. Things…

Why do you always bump into the unreachables?

Ladies and Gents, this is for both of you now. I believe many of you can find yourselves in the following example. You are craving for love, you wish to find your partner. Very-very much and even more and more as the months and years are passing. However, whenever you bump into someone, that person…

Miért mindig elérhetetlenekbe futsz bele?

Hölgyeim és Uraim, ez most mindannyiótoknak szól. Bizonyára sokan magatokra ismertek a következő példában. Vágytok a szerelemre, vágytok arra, hogy megtaláljátok a párotokat. Nagyon-nagyon és egyre inkább, ahogy telnek-múlnak a hónapok, évek. Akivel viszont összehoz benneteket a sors, az a valaki mindig éppen elérhetetlen számotokra. Vagy azért, mert tőled távol él, vagy azért, mert éppen…

Saturn rules, time of the retreat

Retreat. It is not advisable to do anything else, even though we would like to. Saturn rules. Whether we like it or not, it doesn’t care at all. Me watching my first-ever online live concert, the 1ső Pesti Rackák in the closed Szimpla Kert bar without live audience, I was thinking about how can we…

Leuralt minket a Szaturnusz, visszavonulásra fel!

Visszavonulás. Most ha akarjuk sem ildomos mást tenni. Uralkodik a Szaturnusz. Hogy nekünk tetszik-e vagy sem, az Őt tökéletesen hidegen hagyja. Én ahogy éppen most nézem életem első élő online koncertjét, az 1ső Pesti Rackákat a bezárt Szimpla Kertben elő közönség nélkül, elgondolkodtam azon, hogy mire is lehet majd felhasználni az előttünk álló otthon töltendő időszakot….

Manly women, womanly men

It is very interesting that there are so many cases out there that a woman is behaving in a masculine way and the men are ‘cissy’. Or at least these women see them this way. In reality, however, the other pole of women becoming more manly is that men become more womanly eventually. But Ladies,…

Elférfiasodott nők, elnőiesedett férfiak

Nagyon érdekes, hogy lépten-nyomon mennyi olyan esettel lehet találkozni, hogy a nők férfiasan viselkednek a férfiak pedig “puhányak“. Legalábbis ezek a nők így látják őket. Valójában azonban a női elférfiasodást a másik pólusként képviselve a férfiak  szükségszerűen elnőiesednek. De Hölgyeim, hát mit is vártok? Függetlenek vagytok, kemények, harciasak, munka fókuszúak. Meg tudtok oldani magatoknak mindent,…

When the Man throws a bone…

Gentlemen out there, this is for you now, after my last article for the Ladies.  In the past days, weeks, months, I encountered with so many of these situations, that I cannot help writing about it already. You Gentlemen, living your lives, either in a relationship or being single, it doesn’t really matter from my…

Amikor a Férfi dob egy csontot…

Uraim, ez most nektek szól, a legutóbbi, Hölgyeknek íródott cikkem után. Az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban annyira sok ilyen szituációval találkoztam, hogy most már nagyon is eljött az ideje, hogy írjak róla. Uraim, kik élitek az életeteket, akár párkapcsolatban, vagy egyedülállóként – a sztori szempontjából ez most tökéletesen mindegy. Körülvesznek benneteket Nők, akikkel – időről…

Kiéhezve a figyelemmorzsákra

Ez nektek szól, Hölgyeim, akik az életetekben nem kapjátok meg a jól megérdemelt figyelmet a körülöttetek lévő férfiaktól. Talán nem vagytok jelenleg kapcsolatban, de az is lehet, hogy igen. Bárhogyan is legyen, a férfiak figyelmének hiánya mindkét esetben sajnos nagyon könnyen előforduló jelenség. Ha nincs igazán stabil belső önbizalmad és önszereteted, a másik nemtől eredő…

Starving for crumbs of attention

This for you Ladies out there, who are living a life in which you do not get the well-deserved attention from the men around you. Maybe you are not in a relationship, but maybe you are living in one. Either way, lacking the attention from the men is so easy, unfortunately. In case you don’t…