Az életmódváltás testi és szellemi blokkjai

Az előző cikkemben arról írtam, hogy a manapság annyira divatos életmódváltás kifejezés bizony sokkal többet takar, mint amire elsőre gondolnánk. A sokszor az életmódváltással egyenértékűnek tekintett fizikai dimenzió – mint például a testmozgás és az étkezés – mellett, másik két dimenzióban is érdemes gondolkodni. Akkor legalábbis mindenképpen, ha a teljes életünket, teljes életmódunkat szeretnénk megváltoztatni, méghozzá olyan…

Dimensions of the real lifestyle change

When the term ‘lifestyle change’ is mentioned, many people immediately think of exercising, diet and the suffering that comes with it. It is a very fashionable term these days, but the full picture is much more nuanced than that. As the exercising and dieting are just two of the elements of one single dimension of…

A valódi életmódváltás dimenziói

Amikor megemlítésre kerül az életmódváltás kifejezés, sokan rögtön a testmozgásra, az étkezésre és az ezekkel járó megvonásokra, szenvedésekre gondolnak. Nagyon divatos manapság már ez a kifejezés, de a teljes kép ennél azért sokkal árnyaltabb. Hiszen ez a testmozgás-étkezés első gondolat csupán az életmódváltás egyetlen dimenziójának néhány elemét képezi. Gondoljunk csak bele: az ember maga sem…

Reconnecting to the outside world – after winter and Covid – 2nd part

In the first part of my article, I talked about stepping out into the sunny, energising spring and summer again. Moving from dark to light, from winter to summer, can also feel overwhelming. Because there is a big change coming again. But what if there are additional unexpected obstacles?   Lack of connection Not being…

Újrakapcsolódás a külvilághoz – a tél és a Covid után – 2. rész

Cikkem első részében arról volt szó, hogy milyen újra kilépni a napsütötte, pörgős, kapcsolódós tavaszba és nyárba. A sötétből a világosba, a télből a nyárba való közeledéssel szintén érezhetjük magunkat lehangolva. Hiszen megint nagy váltás következik. Ám mi van akkor, ha pluszban még nem várt akadályok jelentkeznek? A kapcsolódás hiánya Az is egy jele lehet a bezártságba…

Újrakapcsolódás a külvilághoz – a tél és a Covid után – 1. rész

Mi, akik négy évszakban élünk, azt évről évre megtapasztaljuk, hogy milyen a nyárból belépni a sötét és borongós, elvonulós őszbe/télbe, majd onnan újra kilépni a napsütötte, pörgős, kapcsolódós tavaszba és nyárba. Viszonylag könnyen érezhető a télbe lépéskor, hogy alábbhagy a világ – és ezzel párhuzamosan talán az emberek – energiája is. Az ebben az időszakban…

Is the agressive man the “real man”? – 2nd part

In the first part of the article, I wrote about what can be behind a man’s aggressive behavior and why they may feel that this is the best way to resolve certain conflicts, to assert their interests, to protect their loved ones. Now, we will continue this topic by looking at whether aggressive men are…

Az agresszív férfi lenne az “igazi férfi”? – 2. rész

A cikk első részében arról írtam, hogy mi lehet annak hátterében, ha egy férfi agresszívan viselkedik és miért érezhetik azt, hogy bizonyos konfliktusok megoldására, érdekük érvényesítésére, szeretteik megvédésére ez a legjobb módszer. A következőkben pedig e téma folytatásaként nézzük meg, hogy valóban az agresszív férfi jelenti-e az „igazi férfit” és milyen korábbi megélések vezetnek oda, hogy egy…

Is the aggressive man the “real man”?

I believe many of you have heard about what happened between Will Smith and Chris Rock at the 2022 Oscar Gala. For those of you who haven’t, I’ll start with a brief summary. Chris Rock was presenting an Oscar award in one of the categories at the gala when, as a stand-up comedian, he made…

Az agresszív férfi lenne az „igazi férfi”?

Azt gondolom, hogy sokakhoz eljutott már a hír, hogy mi történt a 2022-es Oscar gálán Will Smith és Chris Rock között. Akihez esetleg még nem, azoknak először is röviden összefoglalnám a dolgot.  Chris Rock a gálán adott át éppen egyik kategóriában Oscar díjat, amikor is stand-up komikusként a beszéde közben abból csinált poént, hogy Jada…

A Rossz mellett mindig megjelenik a Jó is – a személyes megélésem segítőként az ukrajnai menekülthullámban

Teljes őrület, ami a szomszédban történik. Civil emberek esnek a háború áldozatául, nők, gyerekek és idősek milliói indultak el kifelé Ukrajnából. Közülük sokan Magyarországra érkeznek. Bevallom, engem személy szerint rémület fogott el, amikor elért hozzám a háború híre. Aztán a híreket olvasva láttam, hogy milyen hamar akcióba lendültek a segélyszervezetek, civilek és segítők. Sokáig csak…

Women only ever want the bad guys… – 2nd part

In the first part of the article, you could read about what a Good Guy in the good sense is and how to spot men who look like one but actually aren’t. I also wrote about the characteristics of a Bad Guy and what his main behavior mechanism is. Now I write about what kind…

A nőknek mindig csak a rosszfiúk kellenek… – 2. rész

A cikk első részében arról olvashattatok, hogy milyen egy jó értelemben vett Jófiú és miről lehet felismerni azokat a férfiakat, akik csak annak tűnnek, de valójában nem azok. Írtam arról is, hogy az én olvasatomban milyen jellemzőkkel bír egy Rosszfiú és mi a legfőbb működésmódja. Most arról lesz szó, hogy milyen nők választják párjuknak a Rosszfiúkat, illetve…

Women only ever want the bad guys… – or maybe not?

I’ve heard men say that before, as a complaint. Obviously from men, who felt they did not belong in that category. They were nice and kind men instead. And they complained that women didn’t appreciate their kindness.  Because women want someone – they think – who is a Bad Guy, who is rude to them,…

A nőknek mindig csak a rosszfiúk kellenek… – vagy mégsem?

Hallottam már ezt a mondatot férfiaktól, panaszként. Nyilvánvalóan olyanoktól, akik nem ebbe a kategóriába tartozónak érezték magukat. Ők inkább kedvesek és aranyosak voltak. Közben pedig arról panaszkodtak, hogy a nők ezt nem értékelik.  Mert a nőknek az kell – szerintük – aki rosszfiú, aki bunkó velük, aki semmibe veszi őket. Hallottam már ezt a mondatot…

The fear of spending time alone – 2nd part

In the first part of the article I wrote about how to identify people who are afraid of spending time alone, where their fear comes from and how they can behave in a relationship. Now you can read about how the partner of such a person might react to this within a relationship, what the…

Félelem az egyedül töltött időtől – 2. rész

A cikk első részében arról írtam, hogy hogyan lehet felismerni azokat az embereket, akik félnek az egyedül töltött időtől, honnan ered ez a félelmük és milyen viselkedések tapasztalhatóak meg ilyen esetben párkapcsolaton belül. Most pedig arról olvashattok, hogy az ilyen ember párja hogyan reagálhat erre egy párkapcsolaton belül, milyen baráti dinamika jellemző ezekre az emberekre, szülőként milyen…

The fear of spending time alone

It can often be observed that some adults have the fear of spending time alone. They can even be terrified of it. And now I don’t mean that they are afraid of retreating for weeks, with no human contact, being isolated from the outside world. But I mean completely everyday things, like spending half a…

Félelem az egyedül töltött időtől

Sokszor látni azt a viselkedést felnőtt embereknél, hogy félnek egyedül tölteni időt. Sőt, egyenesen akár retteghetnek is tőle. Itt most nem arra gondolok, hogy valaki fél elvonulni hetekre nem érintkezni emberekkel, teljesen elszigetelten a világtól. Hanem olyan teljesen hétköznapi dolgokra, mint egy délelőttöt egyedül tölteni otthon, alkalmasint egyedül élni, egyedül menni bevásárolni és társai. Ez…

The King of Flirting – 2nd part

In the first part of the article I wrote about how you can recognize the Kings of Flirting and what typical female reactions can happen to this type of behavior. I also wrote about what motivates these men to behave such way – so that we can understand what is in the background of these…

A Flörtkirály – 2. rész

A cikk első részében arról írtam, hogy miről lehet felismerni a Flörtkirályokat és erre a viselkedésre milyen tipikus női reakciók szoktak érkezni. Arról is írtam, hogy mi motiválja ezeket a férfiakat ilyen viselkedésre – csak hogy értsük, mi van a hátterében az ilyen helyzeteknek.  Itt, a cikk második részében, pedig az következik, hogy mit tehet valaki, aki…

The King of Flirting

I have already written in previous articles about those different negative behaviors of men that I have encountered with. Such were the ‘floater’, the appearing-disappearing, the chat-master, the extreme narcissistic or the ‘anxious monologist’ man. I also wrote about a good example in order to avoid always being negative. Now, however, I write about a…

A Flörtkirály

Korábbi cikkeimben írtam már olyan különböző negatív férfi viselkedésmintákról, amelyekbe én botlottam bele. Ilyen volt a “lebegtetős”, a feltűnő-eltűnő, a chat-bajnok, az extrém nárcisztikus, vagy a szorongó monologista férfi. Persze azért hoztam jó példát is, hogy ne mindig csak negatívkodjunk. Most azonban, újra egy kevésbé pozitív példáról szeretnék írni. Őt úgy neveztem el, hogy a Flörtkirály. Még mielőtt belekezdenék abba, hogy ki is…

Holidays with an Extreme Narcissist – 2nd part, the solution options

In the first part of the article I wrote about the driving forces of the extreme narcissistic person’s behavior and also about what basic causes are present deep in their souls – as awareness and understanding is already half of the battle, as I have already written that before. I wrote about some examples of…

Karácsony egy extrém nárcisztikussal – 2. rész, “elszenvedő” félként a megoldási lehetőségek

A cikk első felében arról írtam, hogy mi az extrém nárcisztikus emberek viselkedésének mozgatórugója és milyen alapvető okok rejlenek ennek mélyén, az ő lelkükben – hiszen a megértés már fél siker, ahogy írtam korábban is. Felsoroltam néhány olyan negatív szituáció példát is, ami az ünnepek alatt fokozottan előkerülhet, hiszen több napig lehetünk folyamatosan „összezárva” ilyen emberekkel.  Az…

Holidays with an Extreme Narcissist – 1st part

If one lives together with an extreme narcissistic person, life is not easy in general. However, when such a period of time comes, when you are spending a lot of time, even several days continuously with this given person, it can be especially burdensome for the “suffering” one. This time of the year comes now,…

Karácsony egy extrém nárcisztikussal – 1. rész

Ha valaki egy extrém nárcisztikus emberrel él együtt, az élet alapvetően nem egyszerű. Amikor viszont egy olyan időszak következik, amikor hosszabb időre, (szinte) folyamatosan “össze vannak zárva” az adott személlyel, akkor az különösen megterhelő lehet az elszenvedő fél számára. Ilyen időszak ez a mostani is, hiszen közeleg a karácsony. Akár a párunk legyen a nárcisztikus…

Középiskolások, pályaválasztás és a HiSchool

Néhány hónappal ezelőtt botlottam bele egy fantasztikus kezdeményezésbe. Úgy hívják őket, hogy HiSchool, a két fantasztikus ötletgazda pedig Kovács Angelika és Lendvai Viktor, alapítók. A HiSchool az ország összes középiskolájának tanulója számára ajánl coachingot, pályaválasztási fesztivált, tréningeket. Mindezeket önkéntes alapon szerveződő szakemberekkel, az iskolák és a diákok számára teljesen ingyenesen. Angi és Viktor így akarnak segíteni…

Mérgező szülők – 2. rész

A cikk második részében tovább boncolgatom a toxikus otthoni környezet témáját, lássuk, melyek azok a működések, amelyekkel megsebzik gyermekeiket a mérgező szülők. Következzenek újabb tipikus mondatok és a sérülések, melyeket ezekkel okoznak. Én itt és most, azon ismérvekre fogok fókuszálni, amelyeket lehet, hogy trükkösebb dolog észrevenni, mégpedig a pszichológiai-érzelmi bántalmazás kategórián belül. Van jó pár…

Mérgező szülők – tipikus mondataik és a sérülések, melyeket ezekkel okoznak – 1. rész

Először is, nagyon fontos leszögezni a következőt: nincs olyan ember, aki szánt szándékkal rossz szülő akarna lenni. Azonban sajnos vannak olyanok, akik mérgező szülővé válnak. És még csak észre sem veszik. Folyamatosan futtatják az egészségtelen működésmódjukat a gyermekeikkel szemben, miközben azon gondolkodnak, hogy mi a baj a gyerekekkel… Hiszen a probléma csak a gyerekkel lehet,…

Toxic parents – Their typical sentences and the damange they cause

First and foremost, very important: no one brings their children into this world with the intent of being bad parents to them. However, there are unfortunately parents, who become toxic to their children. And they don’t even notice it. They just keep going on with this very unhealthy behavior towards their children and wonder, what…

A Kedveskedő szindróma: jelek, hátrányok és a gyógyulási folyamat

Biztos vagyok benne, hogy mindannyian ismertek Kedveskedő embereket. Ők azok, akik mindig a kedvedben akarnak járni, mindig mindent úgy akarnak csinálni, hogy neked jó legyen. Ők azok, akikkel gyakorlatilag soha nem kerülsz konfliktusba. Hiszen ők mindig egyetértenek veled és úgy viselkednek, hogy az a számodra lehető legjobb legyen. Bár a „fogadói” oldalon ez egy nagyon…

Kik a Férfi-gyermekek és mi a jele annak, ha te is az vagy?

A tény, hogy valaki fiúnak születik, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy Férfi lesz belőle, amikor felnő. Sok férfit látok, akik Férfi-gyermekként viselkednek, pedig már felnőttek. Amikor ezek a Férfi-gyermekek párkapcsolatban vannak, annak igazán egyedi mintája van, mind a férfi, mind pedig a nő oldalát tekintve. Mondanom sem kell, hogy ez a minta és egy…

What is a Man-child & how to tell if you are one

Being born as a male doesn’t necessarily mean that the person becomes a Man, when he grows up. There are many men I see, who are acting as a man-child, even though they are already grown-up. When these man-children are in a relationship, it has a really unique pattern, both for the man and for…

Karrierváltó cikkek listája

Mivel magam is karrierváltó vagyok, örömmel látom azt, hogy milyen sokan mások is veszik a bátorságot és nagyot fordítanak az életükön. Kilépnek a biztos alkalmazotti munkájukból – mivel érzik, hogy az már nem motiválja őket tovább – és létrehoznak valamit, ami a szívük valódi vágya. Teljesen új területen kezdenek el dolgozni, létrehozzák a saját vállalkozásukat….

Career change articles’ compilation

Myself as well being a person who changed her career, I am happy to see that many others dare to be brave and make a big change in their lives. They quit their stable employee jobs – as they feel that it doesn’t motivate them any more – and create something, that is their hearts’…

Mérgező nők: hogyan ismerjük fel őket és mit lehet tenni ilyen esetekben

Ha a zaklatásról és bántalmazó magatartásról van szó felnőttek között, a példák és történetek legtöbbször férfiakról szólnak. Ez azonban egyáltalán nem a teljes kép. A nők is bántalmazhatnak és zaklathatnak férfiakat – ezt magam is láttam. Tény, hogy ilyen felállásban is megtörténnek ezek a dolgok, megtapasztaltam ezt néhány férfi coaching ügyfelemnél is. Két történet jut…

Toxic women: how to recognize them & what to do about it

When it comes to harassment and abusive behavior between adults, most of the time the examples and stories are about men. However, this is absolutely not the full picture. Women can also be abusive and harass men –  I have seen this myself. It is a fact, that it happens from this angle as well;…

A “Szorongó Monologista” – 7 tanulság a legutóbbi (nagyon) rossz randimból, ami minden férfinak hasznos lehet

A minap újra randira mentem, ami végül érdekes élmény volt … Újra. A találkozás során olyan dolgokat sikerült látnom, amilyeneket eddig még nem tapasztaltam; olyanokat, amelyekről hasznosnak tartom írni nektek, Uraim. Ezzel is szeretnék nektek segíteni abban, hogy ti már ne kövessétek el ugyanezeket a hibákat, amikor randiztok valakivel. Hogy milyen is volt a randim…

Coaching around the world – HCT has arrived to the USA

In the past years I have been lucky enough to work with people from all over the world. In the pre-Covid times I have delivered soft skills trainings in various countries of Europe, I could travel to Singapore and Myanmar to do the same with Asian audiences. I had the chance to be part of…